Home > Mengenai Kami > Visi & Misi

Misi

PERTIWI berazam untuk melaksanakan projek dan kegiatan pendidikan dan latihan yang berkesan bagi kemajuan wanita dan kanak-kanak di Malaysia.

 

Visi

PERTIWI meneruskan usaha bagi mewujudkan keamanan dan harmoni dalam negara melalui program latihan dan pembangunan bagi wanita dan gadis, terutama dalam bidang-bidang berikut:

  • Menghormati kepelbagaian
  • Memberi penjelmaan kepada nilai-nilai teras Malaysia